lunes, 28 de febrero de 2011

TREBALLEM AMB L'ORDINADOR

Cada dijous tenim una sessió de treball amb els ordinadors, a l'aula d'informàtica, amb na Miriam (mestra de suport). La classe es desdobla en dos grups i cada grup fa 45 min. de treball amb els ordinadors.

L'ús de l'ordinador reforça, complementa o amplia els temes treballats en les diferents àrees. Resulta una eina molt atractiva per als nens/es.

Els boixos/es aprenen amb molta facilitat a fer-lo funcionar: primer agafen traça movent el ratolí (aprenent a coordinar la vista amb la mà) i capten com moure´s dins d'un programa concret. Tarden poc temps a saber com posar tot sols en funcionament l'ordinador i trobar allò que busquen. Per facilitar l'autonomia dels nens/es resulta molt útil organitzar bé la finestra de l'escriptori de manera que allà puguin clicar sobre les icones que els permetran accedir a l'inici d'un programa (Word, Paint,...), a una activitat concreta (paquets d'activitats multimèdia del programa Clic,...), o a algunes de les pàgines d'Internet que hem escollit.

En aquestes edats els nens/es no saben distingir si estan jugant o treballant amb l'ordinador. Juguin o treballin, el que sí és cert és que aprenen i a les escoles disposem cada vegada de més programes i aplicacions pedagògiques d'alta qualitat per oferir-los.

Els nens i nenes comencen a familiaritzar-se amb el teclat i poden iniciar-se a escriure algunes paraules: el seu nom, el nom del pare, la mare i familiars, dels companys/es de la classe,... Per ajudar-los podem deixar al costat de l'ordinador una capsa de consulta amb targetes de les paraules que escriuen amb més freqüència. Descobreixen que amb l'ordinador poden escriure lletres amb diferents fonts, mides i colors i els agrada observar com surt per la impressora el treball que han fet.

Dibuixar i pintar amb un programa creador d'imatges permet als nens/es tenir una altra eina per experimentar amb les línies, formes, colors i textures. La seva manipulació és fàcil i els resultats són sempre diferents i sorprenents.

A través d'Internet tenim a l'aula una finestra oberta al món i al coneixement:
-Busquem informació i imatges dels temes que treballem a l'àrea de Descoberta de l'Entorn (animals, medi ambient, vida i costums d'altres països,...).
-Entrem als museus i coneixem obres d'art.
-Llegim diferents tipus de textos com contes, poemes, receptes de cuina,...
- Utilitcem pàgines web creades per a Educació Infantil que ens permeten treballar els continguts que hem après a classe, etc.

A l'etapa d'Educació Infantil no poden encara trobar tot sols informació sobre un tema a través d'Internet. Però una vegada els dónes a conèixer una pàgina i els ha agradat, més endavant et demanen de tornar-hi a entrar.

PSICOMOTRICITAT

Cada dimarts anem a la sala de psicomotricitat a fer una sessió, d'una hora i un quart, amb na Nuria (mestra de suport).

El treball psicomotor a la sala de psicomotricitat consisteix en una seqüència de fases que van succeint de manera coherent i ordenada.

Abans d’entrar a la sala de Psicomotricitat hi ha dues fases prèvies: una que fa referència a la preparació de la sala i dels espais per part de la mestra; i una altra que implica la preparació dels infants: treure’s les sabates, posar-se els mitjons, treure’s roba (jaquetes), etc.

La fase de preparació de la sala és molt important, ja que acondiciona l’espai per a la realització de la sessió. La disposició dels materials, i els materials que estiguin presents farà que la sessió transcorri d’una manera o d’una altra. La mestra ha de tenir ben clars quins són els objectius que persegueix a cada sessió per tal d’organtizar l’espai d’una manera o d’una altra.
Pel que fa al moment dedicat a canviar-se de calçat i de roba, és important que duguin roba i calçat adequat per facilitar que els infants puguin deixar les seves pertinences ordenades i ben col·locades.

D’aquesta manera, i basant-nos en la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, es proposa una seqüència de cinc fases en les quals s’organitza cada sessió:

1. RITUAL D’ENTRADA:
Per a aqueta fase els infants es disposen asseguts en cercle, des d’on poden observar la disposició de la sala. És un moment de cohesió de grup, de presentació de la sala, de seguretat i de conversa inicial.
És en aquest moment quan:
- Es nombra als infants que no estan presents, per a donar importància a les relacions de grup i a la seva cohesió.
- Es recorden les normes que han de seguir per a jugar: no fer-se mal ni fer mal a ningú, respectar el material i no portar-lo d’un espai a un altre i, sobretot, “jugar com si...”
També és el moment per a recordar situacions que van passar en sessions anteriors, per a preguntar als infants a què voldran jugar, etc.
2. FASE D'IMPULSIVITAT:
Abans de l’activitat motriu espontània es proposa als infants destruir una torre de coixins, a través de la qual els infants es descarreguen emocionalment. Aquesta muralla o torre de coixins simbolitza a l’adult en la seva representació simbòlica, i el fet de derrivar-la permet superar la culpabilitat del plaer de destruir.
3. FASE D'EXPRESSIVITAT MOTRIU:
Després de l’enderrocament de la torre o muralla, l’activitat motriu que s’inicia és molt impulsiva. Els infants van passant pels espais muntats, adaptant el seu cos i els seus moviments a les diferents activitats proposades.
Són jocs que seguritzen i creen una imatge d’un mateix i de les pròpies possibilitats.
A més a més, a mesura que transcorre la sessió es donen diferents tipus de jocs, com és el cas del joc simbòlic, el qual es podria considera com una fase dintre del joc motriu espontani. Són propis els jocs de destruir; d’amagar-se; d’omplir, buidar, separar, unir... També es donen els jocs d’identificació en els quals els infants “fan com si...” i es donen uns rols i unes accions.
4. FASE DE REPRESENTACIÓ:
Després de la fase de joc motriu espontani, Nuria convida als infants a anar a un altre espai de la sala on es començarà una fase de relaxació. Estirats a terra, damunt dels matalassos, escolten una música relaxada i fan estiraments i respiracions profundes.
Després inicien la fase d’expressivitat plàstica i gràfica.
En aquest moment, es presenta un material a partir del qual els nens i nenes hauran de representar algun aspecte de la sessió viscuda. Aquesta representació pot estar feta amb construccions, mitjançant un dibuix, un modelat... Aquest tipus d’activitats ajuden a passar del plaer de fer al plaer de pensar.

5. RITUAL DE SORTIDA:
Aquesta fase és tan important com les altres, ja que té per objectiu concloure tota la sessió, recollir-la, identificar a cada infant en la seva individualitat i acomiadar-se.
ELS HÀBITS

Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L'adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l'adquisició dels nous aprenentatges.

Els hàbits s'han de treballar a casa i a l'escola. A mida que els nens/es van assolint els diferents hàbits es senten més segurs, tranquils, equilibrats i amb ganes d'aprendre. Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells/es una motivació important i necessària per continuar avançant.


* HÀBITS D'AUTONOMIA:

-'He de tenir cura de les meves coses: la motxilla, la bata, l'abric,... deixant-t'ho tot al seu lloc.'
-'Aprenc a posar-me i a treure'm la bata i la jaqueta, a cordar-me els botons,... És important que a casa els nens/es també anem aprenent a vestir-nos sols.'
-'M'he d'organitzar l'esmorzar: desembolicar-lo, desplegar i plegar el tovalló,... i després recollir-ho tot.'
-'Porto roba que em permet anar al lavabo sense necessitar ajuda.'
-'Aprenc a rentar-me les mans i a mocar-me tot sol.'* HÀBITS DE TREBALL:

-'Estic atent: sé escoltar quan ens expliquen alguna cosa.'
-'M'acostumo a seure correctament, evitant males postures que em perjudiquen i així puc fer millor la feina.'
-'Ajudo a crear un ambient tranquil, sense crits ni corregudes, per poder treballar tots millor.'
-'Poso interès en treballar bé i net.'
-'Sé on he d'anar a buscar el material, el tracto bé i sé ordenar-lo i retornar-lo al seu lloc.'
-'Aprenc a fer de missatger entre l'escola i casa: sé posar els comunicats a la motxilla i no els perdo, recordo de transmetre les informacions,...'
-'Sóc responsable i poso interès en fer bé el meu càrrec i les tasques que tinc encomanades.'
-'Tinc curiositat i interès en aprendre coses noves.'* HÀBITS DE SOCIABILITAT:

-'Aprenc a parlar de manera ordenada, no tots alhora: escolto als altres quan parlen i sé esperar el meu torn per poder parlar.'
-'Sé compartir el material de la classe amb els meus companys/es. No sóc acaparador perquè el material és de tots.'
-'Saludo quan arribo dient 'bon dia' i m'acomiado quan me'n vaig.'
-'Sé demanar bé les coses, dient 'si us plau' i 'gràcies'.'
-'Intento resoldre els conflictes sense baralles.'


* ELS CÀRRECS:

Perquè la classe funcioni bé tots hem de col·laborar. Ens organitzem i alguns nens/es tenen una responsabilitat especial encomanada durant el dia.
Tenim dos tipus d'encarregats:
1. L'encarregat del dia; que ha de passar llista, dir quin dia de la setmana és i quines activitats toca fer aquell dia, mirar el calendari,veure quin temps fa i recitar la poesia del mes. També serà el primer de la fila durant tota la jornada.
2. Els encarregats de taula (hi ha 3 encarregats cada dia) han de repartir fulls, llàpisos, posar la caixa de colors a la taula i vigilar que quan acaben la feina la taula queda recollida i neta.

domingo, 27 de febrero de 2011

ELS RACONS

Dos dies per setmana (dilluns i dijous)fem treball per racons.

Els racons permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.

Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits per la mestra. En d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Porto un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena,...) per tots els diferents racons de treball.

Treballar per racons em permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

A La classe tenim els següents racons de treball:

* GRAFISME
En aquest racó es treballa la coordinació visomotriu i el traç. Els nens/es exerciten una sèrie de traços que els permetran aprendre a escriure la grafia dels nombres i de les lletres.


* TITELLES
L'expressió oral treballada en petit grup permet una participació més activa de tots els nens/es. Sovint consisteix en converses a partir de textos i contes que llegim als nens/es, representacions,etc.* PLÀSTICA
El dibuix lliure té com a objectiu deixar totalment lliure la creativitat i la imaginació. Per donar un sentit més propi i de més llibertat a aquest racó tenen els materials que necessiten: fulls, papers diversos per fer collage, retoladors, ... S'agafen lliurement les tisores, els punxons, la cola d'enganxar,... Dibuixen, pinten, pleguen, estripen, punxen, retallen, enganxen,... gaudint i sense preocupar-se pels resultats. Cada un d'ells/es quan acaba decideix què fa amb la seva producció sense haver de donar explicacions: regalar-la a algú de l'escola, emportar-se-la a casa...* RACONS DE JOC SIMBÓLIC:
Els racons de joc són una de les activitats preferides pels nens/es d'Educació Infantil. Després d'una llarga estona d'activitats dirigides (en aquestes edats es cansen i hem de programar tasques curtes i variar-les sovint) desitgen posar-se a jugar lliurement.
Jugar els és necessari per formar-se i desenvolupar-se. El seus jocs sovint són simbòlics, imitant rols de la vida dels adults.

A través del joc s'expressen lliurement i crec que hi ha d'haver una flexibilitat a l'hora d'escollir els racons de joc. A vegades els nens i nenes mostren preferències clares per determinats tipus de jocs i resten indiferents davant d'altres. Convé que pares i mestres intentem motivar-los despertant interès cap a noves possibilitats de joc:

- Els nens/es amb molta preferència pels jocs moguts (córrer, empaitar-se, ...) procurant que descobreixin també jocs més tranquils i de concentració.

- Nens amb molta preferència pels jocs de concentració (puzles, ordinador,...) intentar despertar-los interès pels jocs més simbòlics (nines, cotxes,...) i de moviment.

- Evitar les preferències sexistes de joc (quan els nens només juguen amb cotxes i les nenes amb nines)

A través del joc els pares i mestres també podem educar als nens/es, inculcant que hi ha d'haver un respecte:

- Cap als companys/es, solucionant els conflictes arribant a acords i sense agressivitat. Quan al pati o a la classe observem un nen jugant, podem captar com es relaciona amb els altres i també quin és el seu nivell de benestar personal (que repercuteix en els aprenentatges).

- Cap al material, aprenent a jugar amb el material concret que necessiten. Si no posem cap límit alguns nens/es arriben a treure tot el material que tenim a l'aula i el barregen completament. A alguns nens/es els hem d'explicar per exemple que per fer un puzle no s'han d'escampar totes les peces de tots els diferents puzles per tota la classe. Quan acaben de jugar els ensenyem a recollir retornant cada cosa al seu lloc.

Els racons de joc simbólic que tenim a la classe son:

LA CASETA

CONSTRUCCIONS


COTXES


* RACÓ DELS CONTES.
És un lloc on els infants poden entrar en contacte amb el món màgic dels llibres, dels contes d'imatges, on poden recordar històries i fets per mitjà de fotografies, on aprenen a estimar els llibres i van adquirint el desig de llegir.* RACÓ DE MODELATGE
En aquest racó els nens disposen de diferents materials (com la plastilina)i diferents eines per poder modelar i fer creacions amb volum.* RACÓ DE PUZLES.
En aquest espai els alumnes poden realitzar diferents encaixos i puzles.* RACÓ DE LA PISSARRA.
En aquest espai els infants poden dibuixar i escriure amb moviments corporals més amplis (diferents als que utilitcen sobre el paper) i a un plànol vertical.

PRESENTACIÓ

"La educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional, como de sueños y utopía" Freire.

Benvinguts a aquest espai que pretén esser un punt de trobada, on la informació i l'educació "surti" de l'escola i voli fins a un raconet de les vostres vides.